Shisen Hanten by Chen Kentaro

  • home2
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_spicyCHicken
  • home5
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_spicy_fish
  • SH-web-main-hero-image_2000x925_wedding
  • home4a

Shisen Hanten Turns One!

SH_home-page-3-thumbnails-photo_355x167_dad_son

Read More

Power Lunch at Shisen Hanten

SH_home-page-3-thumbnails-photo_355x167_bento

Read More

Photo Gallery

gallery3

Read More